Photo Credit: Google, Android Update Screen (CC BY-SA 3.0) - Edited by פאר ברזילי

ההשוואה המוטעית בין אותנטיות ואורתודוקסיה: מדוע גם הקונסרבטיבים הם בעצם אורתודוקסים?

המנהג היחיד שעם ישראל שמר באדיקות רבה במשך כל ההיסטוריה הוא לשנות מנהגים.
הציבור הרחב מוטעה כבר מאות שנים לחשוב שהשמרנות המתבטאת באורתודוקסיה ובעולם הרבני היא היהדות המקורית והאותנטית. אך לאמיתו של דבר אין בכלל דבר כזה שנקרא “יהדות מקורית”. היהדות הרבנית/חז”לית רחוקה כמרחק שמים וארץ מהיהדות של ימי הבית השני, והיהדות של ימי הבית השני רחוקה כמרחק מזרח ממערב מיהדותה של ימי הבית הראשון וימי מלכות ישראל הראשונים. שלמה המלך לא חיכה שש שעות בין אכילת בשר וגבינה, הנביא ישעיהו לא בירך “אשר יצר” אחרי היציאה מהשירותים, והיהודים במשך כל תקופת התנ”ך לא הכירו ולא ידעו מה זה בית כנסת ותפילת שמונה עשרה. לכן אין באמת יהדות “מקורית”. יהדות היא לא דבר סטטי. (באתר זה תוכלו לעיין בהתפתחות ובשינויים שחלו לאורך הדורות במצוות מהתורה וכן בהלכה הרבנית האורתודוקסית.)

אף על פי שאורתודוקסיה פירושה שמרנות, ועל אף שהיהדות לפני מאתיים שנה ולפני אלפיים שנה אינה אותה יהדות של היום כלל וכלל, באופן מפתיע במאות השנים האחרונות המילה אורתודוקסיה הפכה למילה נרדפת לאותנטיות ומקוריות. מקובל לחשוב שהתנועה הרפורמית והתנועה הקונסרבטיבית אינן היהדות המקורית והאותנטית בגלל העובדה הפשוטה שהן שינו הלכות מקובלות והכניסו מנהגים חדשים ליהדות. באופן אירוני, היהדות האורתודוקסית היא שמרנית בכך שהיא אוחזת באותם מנהגים והלכות חדשות שחז”ל והרבנים בכל דור שינו והתאימו למציאות, כלומר האורתודוקסיה “שמרנית של שינויים“. אבל האם מפני העובדה שהאורתודוקסיה משמרת את היהדות החז”לית והרבנית מאז סוף האלף הראשון לספירה היא גם יותר “אותנטית” מאשר יהודים קונסרבטיביים ששומרים על מנהגים אחרים רק במשך 50 שנה או 100 שנה? כמובן שלא.

אם הציבור הרחב עדיין חושב שהאורתודוקסיה המקובלת היא היהדות ה”נכונה”, נאמר שגם אנחנו אורתודוקסים. אין יהדות יותר “מקורית” וגם אין יהדות יותר נכונה. גם אנחנו “שמרנים” ואורתודוקסים של דרכים חדשות לטווחי זמן שונים עד שנמיר דרכים אלו בדרכים אחרות לפי רוח הזמן והמציאות וכפי שהיהדות הרבנית עשתה בעצמה לאורך ההיסטוריה. לכן במובן זה אין הקונסרבטיבים פחות “אורתודוקסים” מהיהודים האורתודוקסים עצמם! כל הקבוצות השונות בימינו שמשנות ומשדרגות הלכות מסויימות ע”פ רוח הדור הולכות בדרכה של התורה והיהדות מאז ומעולם.